Vergelijkbare woorden van het woord vredelievend zijn:
laconiek, sto´cijns, flegmatiek, gelijkmatig, vast,...
vreedzaam, onverstoorbaar, niet krijgszuchtig,...
vreedzaam, onverstoorbaar, pacifiek, vredelievend
rustig, idyllisch, onverstoorbaar, gerust, onbloedig,...
vredelievend