Vergelijkbare woorden van het woord vuurvink zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
kattenstaart, purperrood, majer,...