Vergelijkbare woorden van het woord walvisslachter zijn:
sabel, snijkant, kling, lemmet, dun bladmetaal,...