Vergelijkbare woorden van het woord waterhoentje zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, waterhoentje, kwakkelkoning, rietvogel
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
vogel, wulp, snip, ral, snep, griet, grutto,...