Vergelijkbare woorden van het woord wegens zijn:
inzake, wegens, omtrent, aangaande, betreffend,...
nopens, aangaande, omtrent, wegens, i.z., betreffende
nopens, inzake, wegens, omtrent, over, rakende,...
bijwoord, wegens, desondanks, mits, mitsdien,...
bijwoord, voegwoord, wegens, omtrent, ongeveer, para,...
met, wegens, door, uit, sedert, Canadese marter,...
met, bijwoord, voegwoord, wegens, tengevolge, sedert,...
bijwoord, wegens, reden, oorzaak, weshalve, wes, hoezo,...
wegens, door, om, omwille van, krachtens, met, uit,...
belangrijk, voornaam, hoofd, nopens, inzake, wegens,...
wegens, vanwege, om
wegens, tengevolge, door, mits, overeenkomstig,...
Middeleuropese tijd, Zeeuwse landmaat, varkensvlees,...
op, door, niet aanwezig, sedert, herkomstig van, basta,...
ante, groef, sleuf, insnijding, voegwoord, groeve,...
populair, getapt, waardig, achtbaar, geacht,...
volgende
1 2