Vergelijkbare woorden van het woord wegpromoveren zijn:
uitschakelen, wegpromoveren, afdanken