Vergelijkbare woorden van het woord weke modder zijn:
prut, drek, moeras, bezinksel, vuil, weke modder,...
prut, drek, slijk, weke modder, aanslibsel, bagger,...
modder, slons, slib, koffie (bargoens), weke modder,...