Vergelijkbare woorden van het woord wel overwogen zijn:
ijzel, rups, dauw, ijsregen,...