Vergelijkbare woorden van het woord weri zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...