Vergelijkbare woorden van het woord wijsvinger zijn:
figuur, totem, plaat, voorstelling, ets, prent,...
register, klapper, lijst, afbeelding, aanwijzer,...
register, index, tabel, deelstreep, signet,...
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...
sluif, wijsvinger