Vergelijkbare woorden van het woord wilde woudezel zijn:
ezel, ezelachtig dier, zoogdier, wilde woudezel,...