Vergelijkbare woorden van het woord wink zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
belang, goed, noodzakelijkheid, handeling, kwestie,...
zaak, winkel, wink