Vergelijkbare woorden van het woord zaak zijn:
aanbelang, schip, gewicht, portee, nut, zin, baat,...
mooi, nauwkeurig, gezond, nobel, edel, weldadig, braaf,...
noodwendigheid, noodzaak, urgentie, moet, necessiteit,...
slag, lafheid, fabel, gestie, daad, act, acte, akte,...
probleem, verwikkeling, opgave, onvrede, affaire, zaak,...
naamval, grammaticale term, affaire, zaak, geval,...
einde, ulevel, figuur, oorkonde, document, bonk, moot,...
snel, diep, schot, toer, trip, gauw, vlug, haast, loop,...
meisje, vaart, oudgermaanse volksvergadering, zaak,...
kwestie, casus, bezigheid, verhouding, zaak, geval,...
sujet, thema, kwestie, punt, zaak, gegeven, grondslag,...
doel, ding, zaak, lichaam, onderwerp, oogmerk,...
belang, kwestie, gewicht, zaak, affaire, geval,...
zaak
zaak
barak, dansgelegenheid, café, restaurant,...