Vergelijkbare woorden van het woord witboom zijn:
ijf, taxus, naaldboom, balk, sneeuwbes, kerel,...
populier, teenhout, abeel, esp, populus, witblad, wilg,...