Vergelijkbare woorden van het woord witglanzend zijn:
maagdelijk, rein, onbevlekt, glanzend, albast,...