Vergelijkbare woorden van het woord wolpluisje zijn:
vlokje, wolpluisje, noordoostpolder, pluis, pluisje,...