Vergelijkbare woorden van het woord zaadbol zijn:
puitaal, log, lob, wam, zaadbol, klomp vlees, vis,...
kwal, kwab, geplooide kraag, neerhangend plooisel,...