Vergelijkbare woorden van het woord zaagmeel zijn:
vuil, scheef, barrel, overblijfsel, waardeloos spul,...
slag, afval, nachtvlinder, klap, schip, vlinder,...
los, zacht, lenig, rul, pulverig, zeebarbeel, molm,...
mul, memel, grondsoort, meluw, houtstof, baggergrond,...
mot, mul, molm, houtafval, zaagmul, zaagmeel,...
zaagmeel, meelsoort, houtstof
tarwemeel, tapioca, zaagmeel, houtmeel, vismeel,...