Vergelijkbare woorden van het woord zaagsel zijn:
slag, afval, nachtvlinder, klap, schip, vlinder,...
los, zacht, lenig, rul, pulverig, zeebarbeel, molm,...
mul, memel, grondsoort, meluw, houtstof, baggergrond,...
spaan, krullen, zaagsel, spaander
zaagsel
afval, mot, mul, molm, zaagsel, houtmeel, meelsoort
zaagsel, zagemeel
zaagsel