Vergelijkbare woorden van het woord zandbank zijn:
rif, bank, klif, plaat, drempel, ondiepte, zandbank,...
onderzeese rug, wandversiering, tableau, beeltenis,...
rif, plaat, zandbank
zandbank, klauwier, hoek, spang, weegtoestel, beugel,...
zandbank, gereedschap, schutsel
zandbank
onderzeese rug, rif, rustbed, zetel, geldinstelling,...