Vergelijkbare woorden van het woord zandmiljoenpoot zijn:
veelpoot, scolopander, duizendpotig insect,...