Vergelijkbare woorden van het woord zeevos zijn:
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...
doornhaai, roofhaai, hamerhaai, hondshaai, reuzenhaai,...
haai, doornhaai, zeevos
zeevos, rog, sidderrog
doornhaai, speerhaai, ijshaai, roofhaai, hamerhaai,...
zeevos, haaiensoort, haaiachtigen