Vergelijkbare woorden van het woord zielmis zijn:
kerkgezang, koorgezang, droefgeestige muziek, rouwmis,...
mis, mis (Latijn), mis (muziek), korte mis, zielmis
zielmis
zielmis