Vergelijkbare woorden van het woord zinsnede zijn:
geschreven stuk, regel, taalkundige term, reglement,...
schrede (Latijn), zinsnede
voorwaarde, voorbehoud, beding, nader beding, zinsnede,...
versregel, dichttrant, zinsnede, vrijvers, jambisch,...
slot, belang, genegenheid, verlangen, lust, begeerte,...
lei, plaats, teken, periode, stuk, afdeling, fragment,...