Vergelijkbare woorden van het woord zintuig zijn:
hoofd, grimas, fysionomie, aspect, aanblik, aangezicht,...
krant, partijkrant, inwendig lichaamsdeel,...
voorkeur, verlangen, lust, neiging, geest, mode,...
slot, belang, genegenheid, verlangen, lust, begeerte,...
zintuig
welvoeglijkheid, gevoeligheid, zin, indruk, zedig,...
naam, roep, snufje, boeket, lucht, geur, zintuig,...
zintuig, gevoel, gevoeglijk, het bevoelen, bevoelen,...
publiek, zintuig, gevoeglijk, luisteraars,...
begrip, aandoening, wrok, zin, tact, stemming,...
zin, zintuig
tact, gevoel, gevoeglijk, tactus, gevoelszin, zintuig
ruiken, flair, ruikvermogen, fijne neus, reuk, neus,...