Vergelijkbare woorden van het woord zwaar zijn:
onverschillig, laks, lauw, slof, zwoel, moeilijk,...
aanvechtbaar, erg, zwaar, lastig, kritiek, ernstig,...
idioot, drukkend, bedenkelijk, penibel, lastig, zot,...
brutaal, heel onbeleefd, bot, rauw, onvriendelijk,...
woest, klungel, bonk, lor, tod, vod, lap,...
bedenkelijk, straf, zorgwekkend, aandachtig,...
bot, grof, lomp, onbehouwen, botweg, log, met grofheid,...
stipt, nauwkeurig, kras, koud, gevoelloos, los, koord,...
belangrijk, edel, voornaam, boel, doorluchtig,...
laks, traag, vogel, grof, lomp, snelheidsmeter, plomp,...
krachtig, aanzienlijk, geweldig, patent, groots,...
kras, flink, straf, krachtig, royaal, machtig,...
belangrijk, flink, voornaam, grof, aanzienlijk,...
zwaar, stevig
apatisch, lusteloos, slag, onthutst, klap, loom, zwaar,...
moeilijk, zwaar