Vergelijkbare woorden van het woord zwaardwalvis zijn:
grootste diersoort, zoogdier, waterdier, zeebewoner,...
vis, ork, orka, zwaardvis, zwaardwalvis
walvis, vis, mastvis, soort walvis, zwaardvis,...
vis, mastvis, soort walvis, zwaardvis, zwaardwalvis,...
dolfijn, potvis, vis, zwaardwalvis, narwal, zoogdier,...
ork, orka, zwaardwalvis, orke
los, sabel, das, stinkdier, beer, otter, kaaiman,...
dolfijn, potvis, walvis, bruinvis, walrus, ork, orka,...