Vergelijkbare woorden van het woord zware stok zijn:
idioot, ouderwets slagwapen, schip, oud wapen, kodde,...