Vergelijkbare woorden van het woord zwarte lijster zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, zwarte vogel, zwarte lijster, lijster,...