Vergelijkbare woorden van het woord plantengeslacht zijn:
parasiet, mistletoe, orchidee, plantengeslacht,...
plantengeslacht, fanerogamen, spermatophyta
plantengeslacht
plantengeslacht
plantengeslacht, maagdenpalmachtigen
plantengeslacht
plantengeslacht
plantengeslacht
plantengeslacht
plantengeslacht
plantengeslacht
plantengeslacht
plantengeslacht
plantengeslacht
ijf, naaldboom, varen, jeneverbes, ceder, coniferen,...
plantengeslacht