Vergelijkbare woorden van het woord eerst zijn:
eerst, minister, staatsman, kanselier, eerste minister,...
eerst, bijwoord, nummer een, leidend, voorin, voorop
eerst, bijwoord, voorlopig, allereerst, vooralsnog,...
eerst, tijdelijk, interim, provisoir, alvast,...
eerst, bijwoord, voorlopig, vooreerst, voorshands
eerst, voorlopig, alvast, vooreerst, vooralsnog
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
laatste, allebei, beide, eerst, mille, weinig, veel,...
as, eerst, aanstaand, ek
eerst, e.v., a.s.
bijwoord, bovenal, primo, eerst, vooreerst
eerst
volgende
1 2