Vergelijkbare woorden van het woord gezindheid zijn:
genegenheid, lust, neiging, aandrift, zucht, zin, trek,...
gesteldheid, gezindheid, denkwijze, aard, geaardheid,...
geloof, beginsel, aandrang, mening, geweten,...
gezindheid
gezindheid, hulpvaardigheid, bereidheid, gewilligheid
geweten, gezindheid, confessie, geloof, gezindte,...
gesteldheid, voorkomen, air, stand, gang, postuur,...
bekentenis, erkentenis, biecht, belijdenis,...
teint, sabel, rossig, goudbruin, grauw, vaalgeel, ,...
fiducie, fides, godsvrucht, aanneming,...
verlangen, neiging, draagriem, rek, trek, scharnier,...
overtuiging, gezindheid
volgende
1 2