Vergelijkbare woorden van het woord soort vaartuig zijn:
slag, klap, schip, bons, klappende zoen,...
schip, boot, platboomd vaartuig, soort sloep,...
schip, vaartuig, binnenvaartuig, soort vaartuig,...
schip, galjoot, trireem, trireme, roeischip,...
schip, kits, aviso, plezierjacht, vaartuig,...
schip, kano, oemiak, Groenlands vaartuig,...
schip, boot, soort sloep, klein zeilschip, vaartuig,...
schip, boot, platboomd vaartuig, platboomde schuit,...
schip, boot, yonk, vaartuig, bootje, soort vaartuig,...
schip, vaartuig, roeivaartuig, soort vaartuig,...
schip, boot, pinas, vaartuig, type zeilboot, bootje,...
schip, boot, vaartuig, type zeilboot, koopvaardijschip,...
schip, boot, vaartuig, vissersvaartuig, type zeilboot,...
schip, vaartuig, soort vaartuig, vaartuigen
vrouw, schip, boot, oud schip, vaartuig, type zeilboot,...
schip, boot, vaartuig, roeischip, roeivaartuig,...