Vergelijkbare woorden van het woord lauw zijn:
onverschillig, onverstoorbaar, bedaard, nuchter,...
onverschillig, lauwgelovig, onschadelijk, werkeloos,...
volgende