Vergelijkbare woorden van het woord insect zijn:
krab, insect, kreeft, spin
reputatie, made, insect, beeld, ontwikkeld insect,...
diertje, dubbeltje (bargoens), insect, knuffeltje