Vergelijkbare woorden van het woord beweging zijn:
leven, bloei, wasdom, tier, vaag, het wassen, was,...
begrip, aandoening, wrok, zin, tact, stemming,...
voorstel, laks, inleiding, toedoen, ondernemingsdrang,...
actiecomité, belangengroep, beweging
drukte, omslag, gedoe, omstandigheid, moeite, toestand,...
vitaliteit, kracht, vaart, stuwkracht, bewogenheid,...
grimas, kunst, gesticulatie, handbeweging, manier,...
kras, slag, krabbel, steek, houw, zeer, streek, trek,...
training, sport, lopen, wandelen, dans, springen,...
wasdom, groei, fase, loop, beloop, licht, voortgang,...
neiging, list, trend, zin, treek, strekking, moraal,...
ring, alliantie, federatie, vereniging, genootschap,...
groep, rangschikking, vereniging, beweging, partij,...
oefening, spiegelgevecht, kunstgreep, list, intrige,...
scheut, beschot, zalmvis, jong dier, vaart, zoogdier,...
bloei, opkomst, verbetering, progressie, ontwikkeling,...