Vergelijkbare woorden van het woord grond zijn:
aardrijk, aardoppervlak, aarde, grond
grond, bodem, bodemoppervlakte
wezen, kern, inwendige, hoofdzaak, kwintessens,...
thema, basis, principe, beginsel, gronddenkbeeld,...
axioma, principe, beginsel, materie, maxime,...
grondbegrip, grondbeginsel, grondregel, beginsel,...
begin, start, rudiment, basis, axioma, kern, principe,...
beginpunt, grond, basis, grondstelling, fundering,...