Vergelijkbare woorden van het woord mens zijn:
familie, bezoek, menigte, grauw, gepeupel, taal, massa,...