Vergelijkbare woorden van het woord schoon zijn:
schoon, kuis, zuiver, rein
gezond, zindelijk, gezondheid betreffende, fris,...
maagdelijk, heus, rein, zuiver, nederig, ingetogen,...
opschik, schoon
opgeruimd, behoorlijk, geregeld, net, keurig, netjes,...
eervol, verdienstelijk, loffelijk, lofbaar, schoon,...
schoon, letterlijk
mooi, eervol, prijzenswaardig, met lof,...
knap, mooi, bevallig, schoon