Vergelijkbare woorden van het woord smeerlap zijn:
smerig, bedompt, schunnig, duf, muf, heumig, smeerlap
babi, pierewaaier, liederlijk mens, borsteldier,...