Vergelijkbare woorden van het woord ruw zijn:
ruw
wild, druk, woelig, ruw, ontredderd, verward, rommelig,...
brutaal, krachtig, ruw, daverend, geweldig, coactief,...
kil, vuil, lastig, pijnlijk, gemeen, ruw,...
ruw, onstuimig, onafgemaakt, niet voltooid, onvolkomen
wild, woest, bot, lomp, plomp, onbeleefd, ruw,...
onbekommerd, onbeleefd, ruw, onvormelijk,...
lomp, onbehouwen, plomp, onbeleefd, ruw, onbeschoft,...
ruw
ruw
vuil, ruw, onzuiver
ruw, slordig, vaag, inaccuraat, ruwweg, niet nauwgezet,...
gemeen, ruw, bekrompen, alledaags, kleinburgerlijk,...
gemeen, ruw, onheilspellend, akelig, onguur,...
onbeleefd, ruw, weinig voornaam, zonder beschaving
lomp, onbeleefd, ruw, koppig, bokkig