Vergelijkbare woorden van het woord taalkundige term zijn:
koppelteken, taalkundige term
model, schema, voorbeeld, taalkundige term, modelwoord,...
familie, boom, clan, volk, geslacht, mac, sibbe,...
orgelpijp, lipletter, lipbloem, taalkundige term,...
klanknabootsend woord, klanknabootsing,...
achtervoegsel, taalkundige term, woorduitgang
eentonigheid, taalkundige term, eenvormigheid,...
feminien, fem., taalkundige term, vr., vrl., feminin,...
verbuiging, stam, irrealis, infinitief, participium,...
onbepaald, werkwoordsvorm, taalkundige term,...
werkwoordsvorm, deelwoord, taalkundige term
werkwoordsvorm, taalkundige term
reciprok, wederzijds, taalkundige term, elkaar,...
voorzetsel, vooropplaatsing, taalkundige term
nodigend, taalkundige term, vragenderwijs
ondergeschiktheid, hypotaxis, taalkundige term,...