Vergelijkbare woorden van het woord vaartuigen zijn:
olderman, overheidspersoon, wethouder, scheepgaan,...
schuitjes, boten, schepen, vaartuigen