Vergelijkbare woorden van het woord Edom zijn:
Edom, aartsvader, oudtestamentisch figuur
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...