Vergelijkbare woorden van het woord Ezau zijn:
Ezau, oudtestamentisch figuur
NoŽ, Noach, Ezau, eerwaardig grijsaard, patriarch,...
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...