Vergelijkbare woorden van het woord Javaans poppenspel zijn:
Javaans poppenspel
poppenspel, Javaans poppenspel, dans, Maleis poppenspel