Vergelijkbare woorden van het woord wajang zijn:
marionettentheater, marionettenspel, wajang
golek, wajang
quadrille, volta, solo, gig, redoute, moer, fakkeldans,...
wajang