Vergelijkbare woorden van het woord Maleis poppenspel zijn:
poppenspel, Javaans poppenspel, dans, Maleis poppenspel