Vergelijkbare woorden van het woord aangelegenheid zijn:
aanbelang, schip, gewicht, portee, nut, zin, baat,...
probleem, verwikkeling, opgave, onvrede, affaire, zaak,...
aanzien, belang, pond, last, vracht, massa, klem,...
belang, goed, noodzakelijkheid, handeling, kwestie,...
kwestie, casus, bezigheid, verhouding, zaak, geval,...
toeval, kwestie, casus, lot, kans, zaak, fortuin,...
bezigheid, zaak, aangelegenheid, werk, beslommering
wezen, kern, essentie, aangelegenheid, substantie,...
aangelegenheid
aangelegenheid, gebeurtenis, evenement
aangelegenheid, gebeurtenis, evenement
probleem, zorg, drukte, janboel, omslag, bezigheid,...
handeling, ding, zaak, geval, historie, omstandigheid,...
verhaal, vertelling, relaas, zaak, affaire,...
pin, piek, slip, basis, plaats, spleet, insnijding,...