Vergelijkbare woorden van het woord ablaut zijn:
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...
ablaut
ablaut